Deze website maakt gebruik van cookies. Door je bezoek ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees hier meer.Toon deze melding niet meer

Sportmassage

Kwaliteitsbeleid

OSNO is door het NGS erkend als opleider voor Sportmassage NGS en SportZorgmasseur NGS. Om de erkenning te behouden wordt per 3 jaar een audit afgenomen door het NGS. Door NGS erkend te zijn verplicht OSNO zich de doelstellingen van het NGS te onderschrijven en zich te onthouden van zaken die het NGS schade kunnen berokkenen. 

Net als het NGS staat OSNO ook voor kwaliteit. 
Kwaliteit komt in onze ogen vooral tot uiting in de wijze waarop wij gedurende het jaar de cursisten bijstaan en vooral de benodigde kennis, vaardigheden en competenties bijbrengen. En ook cursisten helpen op verschillende wijzen de stof eigen te maken. Het komt voor dat een cursist langere tijd niet meer in de schoolboeken heeft gezeten. Wij helpen graag om hier weer vertrouwd mee te worden. De goede examenresultaten van onze cursisten zijn voor ons het bewijs van de kwaliteit waar wij voor staan. Vanzelfsprekend hebben wij rondom het proces van opleiden ook het e.e.a. geregeld.

Op het moment dat je de opleiding bent begonnen, krijg je in de 1e les naast de noodzakelijke literatuur, een zogenaamde informatiemap met veel informatie over zaken als het opleidingsplan inclusief toetsmomenten, evaluatieformulieren, huishoudelijke regels, NAW-gegevens medecursisten, materialenlijst t.b.v. het praktijkexamen etc.

Daarnaast geven we je digitaal toegang tot het ledengedeelte. Naast nuttige en leuke aanvullende informatie op de opleidingsstof, vind je hier de huiswerkplanning, de klachtenprocedure en de eindtermen van de opleiding zoals deze door het NGS zijn bepaald. .

In een zogenaamd leerlingvolgsysteem houden wij, naast de inschrijvingsgegevens, ook gegevens bij over aan/afwezigheid, de resultaten van de diverse diagnostische toetsen (theorie en praktijk). Deze gegevens zijn iedere les aanwezig. Iedere cursist kan zijn/haar gegevens op verzoek inzien. Anderen dan docenten hebben van de cursist toestemming nodig zijn/haar gegevens in te zien.

Slagingspercentages
Regelmatig krijgen wij de vraag hoe het komt dat de slagingspercentages van OSNO al jaren hoog zijn. Natuurlijk is de cursist zelf verantwoordelijk voor de route naar de examens. OSNO probeert als volgt bij te dragen:

 • vanaf de eerste lesdag al praktijk: tijd maximaal benutten om de massagetechnieken eigen te maken 
 • integratie van praktijk en theorie: als bijvoorbeeld de spieren van de benen theoretisch worden bestudeerd, staat de praktijk ook in het teken van de benen.
 • anatomie in vivo: palperen, intekenen van structuren én een bezoek aan de anatomische snijzaal
 • frequente toetsing door het jaar heen: zowel praktijk als theorie. Hiermee checkt de cursist of zijn/haar aanpak tot dusverre werkt. Zo niet, dan volgt er een gesprek over oa. de wijze van studeren. 
 • ter voorbereiding op de genoemde toetsen wordt via het ledenportal extra oefenmateriaal om de stof eigen te maken aangereikt 
 • docenten reiken verschillende leertechnieken aan: mindmapping, kleurplaten, tekenen, in vivo etc. 
 • digitaal ledenportaal: zowel de slides als aanvullend lesmateriaal zijn via deze portal beschikbaar 
 • lesconcept: voorbereiden van de les - de les zelf - nabereiden van de les
 • oefengroepjes: vanaf les 1 wordt het samen oefenen van zowel theorie als praktijk in groepjes gestimuleerd en door ons ook actief op gestuurd
 • de mogelijkheid om uitgeschreven massageplannen te maken én feedback op te krijgen 
 • huiswerkklasjes: naast de reguliere lessen is er regelmatig de mogelijkheid voor extra contact. Er kan dan gestudeerd worden, dossiers worden gemaakt en/of praktijkvaardigheden geoefend
 • afsluitende proefexamens. Na een plenair proefexamen wordt de voorbereiding afgesloten met een individueel proefexamen volgens het NGS-model. Met jouw examenmodel doe je examen bij een van de docenten (tevens examinator NGS). Dit blijkt een zeer belangrijke stap te zijn. 
 • docenten die tevens examinator bij het NGS zijn 
 • cursisten die enkele weken later instromen in Sportmassage helpen om 'bij' te komen
 • .....en wat nog meer nodig is om de cursist te helpen!