Deze website maakt gebruik van cookies. Door je bezoek ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees hier meer.Toon deze melding niet meer

Sportzorgmasseur

NGS-toetsing Sportzorgmasseur

De toetsing is in handen van het NGS. Het diploma SportZorgmasseur NGS geeft mogelijkheid voor opname in het SCAS-register. (www.scascertificering.com). Dit is op initiatief van de gediplomeerde zelf. 

Het NGS stelt het volgende over de examinering:

U wordt toegelaten tot de toetsing als u in het bezit van van een door het NGS erkend diploma Sportmassage en heeft betaald voor de toetsing. 

De toetsing bestaat uit 2 toetsvormen: een portfolio beoordeling en een praktijkbeoordeling. 

In het portfolio moet authentieke en verifieerbare bewijzen bevatten dat alle werkprocessen van de Sportzorgmasseur in de praktijk zijn uitgevoerd. Het 10e werkproces (EHBO en/of reanimatie) kan worden aangetoond middels een geldig reanimatiebewijs. Het portfolio wordt uiterlijk 20 werkdagen voor de datum van een eerst mogelijke praktijkbeoordeling digitaal toegestuurd aan het NGS. Als het portfolio voldoende is beoordeeld, wordt de kandidaat toegelaten tot de praktijkbeoordeling. 

Tijdens de praktijkbeoordeling voert de kandidaat twee werkprocessen uit, een beroepsspecifiek onderzoek (25 minuten) en handelen bij en na blessures (25 minuten). Het onderzoek wordt uitgevoerd op een onbekende sporter. De behandeling bij een bekende sporter; deze sporter met hulpvraag is als 'casus' opgenomen in het portfolio. De praktijkbeoordeling eindigt met een reflectie-interview met de beoordelaar. 

Door voor de genoemde deadline het portfolio in te sturen aan het NGS, schrijft de cursist zich in voor het examen NGS. Het examenpakket wordt daarna door het NGS toegestuurd. Voor meer info en tarieven zie de website van het NGS. 

De opleiding bij OSNO eindigt met een individueel proefexamen mét het eigen examenmodel bij één van de docenten van OSNO. Op deze manier wil het Opleidingsinstituut de examenkandidaat een indruk geven van het verloop van het examen en krijgt het feedback volgens het examenprotocol op diverse vaardigheden.