Deze website maakt gebruik van cookies. Door je bezoek ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees hier meer.Toon deze melding niet meer

Sportzorgmasseur

Waarom Sportzorgmasseur NGS? 

Het NGS kent sinds enkele jaren het profiel SportZorgmasseur. Sinds juni 2017 kan ook bij het NGS hiervoor examen worden afgenomen. Het NGS diploma Sportzorgmasseur geeft de mogelijkheid tot registratie bij het SCAS. Net als het diploma Sportmassage, heeft ook dit diploma geen wettelijke bescherming. 

Het profiel SZM is zowel een verbreding als verdieping van het profiel Sportmasseur. Om bij het NGS examen in dit profiel te doen is het noodzakelijk het diploma Sportmassage in bezit te hebben. De SportZorgmasseur heeft een grotere bevoegdheid en daarmee verantwoordelijkheid. De verbreding t.o.v. de sportmasseur zit in het samenwerken in de sportzorgketen en de grotere verantwoordelijkheid in het handelen bij en na (acute) blessures. Er wordt verwacht dat de SportZorgmasseur op methodische wijze de blessurerisico's, onderzoeksdoelstellingen en behandeldoelen in kaart kan brengen. De verdieping zit oa. op het beroepsspecifieke onderzoek en de advisering. Al met al zal de SportZorgmasseur nog beter in staat zijn de sporter blessurepreventief te coachen en te begeleiden na of ter voorkoming van een blessure. Op de website van het NGS is het competentieprofiel te raadplegen. 

Gedurende de opleiding legt de cursist een portfolio aan. Dit is nodig om aan het NGS te kunnen laten zien dat de werkprocessen beheerst worden. Het portfolio bestaat voornamelijk uit een aantal opdrachten gericht op onderzoek, behandelen en advisering. Ook wordt de visie op de eigen rol in het sportzorgnetwerk uitgewerkt en worden samenwerkingsafspraken met een sportfysiotherapeut vastgelegd. Ook wordt gevraagd zichtbaar te maken hoe de Sportzorgmasseur in spé reageert op en handelt bij acute blessures. Middels een feedbackprotocol beoordeelt OSNO de uitwerkingen van de opdrachten. Tijdens de opleiding wordt gefaseerd onderdelen uit de portfolio-opdrachten als 'huiswerk' opgegeven om zo het maken van de opdrachten te spreiden en aan te laten sluiten bij de lesstof. 

Het methodisch handelen, klinisch redeneren vormt een rode draad. Er worden vaardigheden aangeleerd hoe na de anamnese onderzoeksdoelstellingen geformuleerd kunnen worden. Gericht onderzoek doen i.p.v. alle testen die je zou kunnen doen ook maar doen. De uitkomsten van het onderzoek vormen de basis voor het behandelplan waarin hoofddoel, subdoelen en verrichtingen centraal staan. 

Zeker wanneer de sportmasseur te maken krijgt met overbelastingsklachten, is deze opleiding een aanrader. Er wordt ingegaan op diverse aandoeningen/blessures en hoe diverse fases van pees- en spierirritaties te herkennen en daarop te reageren. Hiervoor is het nodig het functieonderzoek uit te breiden en meer in de (fysieke) keten te onderzoeken, te analyseren en te adviseren. De cursist krijgt meer in zicht in de bewegingsketen in relatie tot een (beginnende) blessure. Specifiek wordt ingegaan op het handelen bij acuut enkelletsel. De romp en schouder krijgen royaal meer aandacht dan in de opleiding tot Sportmasseur. 

Ten aanzien van het behandelen wordt de Sportzorgmasseur getraind hoe en wanneer hij/zij spierrektechnieken, krachtoefeningen en stabiliteitsstraining moet inzetten. Met welk programma wordt de sporter naar huis gestuurd en welke instructie krijgt hij?  

De lessen bestaan zowel uit een theorie- als praktisch deel. De theorie wordt modulair aangeboden. Het is de bedoeling dat de theorie vooraf bestudeerd wordt. Ook een deel van de praktijk wordt thuis voorbereid. 

OSNO heeft ervaring opgedaan met deze opleiding: de eerste NGS pilot in 2012 heeft bij OSNO gedraaid. Ook heeft OSNO de opleiding in 2017 aangeboden gericht op examinering in juni 2017. Op basis van deze ervaring bieden wij nu de opleiding als dagopleiding (9 dinsdagen) aan gedurende de periode november 2017 - mei 2018. De langere doorlooptijd geeft ruimte voor de portfolio-opdrachten en de verwerking van de lesstof. Een dagcursus maakt dat er meer effectief gewerkt kan worden in vergelijking met een avondcursus.  

Over de cursus Sportzorgmasseur:

  • De groep is max. 12 personen en de planning is gericht op NGS examen in juni 2018
  • Een deel van de opleiding is casusgestuurd. Eigen inbreng is noodzakelijk;
  • Lessen zijn op 9 dinsdagen; 
  • OSNO heeft regelmatig 'huiswerkklasjes'; de cursist kan hiervan gebruik maken om te werken aan de schriftelijke opdrachten
  • De examinering is in handen van het NGS.